Hoe werkt die gemeente nou?

Cursus

Noord-Brabant

VO

Combinatiefunctionarissen

buurtsportcoach

Over deze Cursus

Binnen het programma LAB (landelijke academie buurtsportcoaches) worden bijscholing voor buurtsportcoaches aangeboden. We richten ons daarbij primair op de behoefte van de buurtsportcoach maar natuurlijk ook op die van diens werkgever en de gemeente waarbinnen de professional werkzaam is. Uit peilingen is gebleken dat een groot deel van de buurtsportcoaches zich de vraag stelt “Hoe werkt die gemeente nou?”. En ook beleidsmedewerkers zijn van mening dat de afstemming met de professionals beter verloopt wanneer zij over meer inzicht op dit vlak beschikken. De vraag “Hoe werkt die gemeente nou?” staat daarom centraal in deze cursus.

 

Onderwerpen die aan bod komen tijdens deze cursus zijn onder ander:

– Formele besluitvorming (o.a. Trias Politica, de 4e en 5e macht)
– Financiën en wettelijk kader (theorie en status sportwet)
– Beleidscyclus gemeente (theorie en discussie, invloed van de buurtsportcoach)
– Krachtenveld politiek-bestuurlijk-ambtelijk
– Verschillen tussen gemeenten
– Rolverdeling binnen de sport
– Inzet van sport, doelen en financiën
– Subsidies, accommodaties, openbare ruimte, sportstimulering en verenigingsondersteuning
– Afsluitende ‘toets’

Let op: besloten inschrijving!

Tijdsduur

2 dagdelen van 15.30 tot 22.30 uur. : Eerste dagdeel is op 11 januari en tweede dagdeel is op 3 februari 2022.

Locatie

's-Hertogenbosch

,
's-Hertogenbosch