LAB: Ontwikkelprogramma voor leidinggevenden ‘inzet carrièrepad’ in centraal in het land

Training

Zeeland

Noord-Brabant

Limburg

Beleidsmedewerkers

Bestuurders

Over deze Training

Geef jij leiding aan buurtsportcoach(es) en wil je hen graag verder helpen in hun ontwikkeling, gebruik makend van het carrièrepad? En wil je ondersteuning en concrete handvatten hoe je dit kan aanpakken? Dan is dit ontwikkelprogramma echt iets voor jou!

In 2021 heeft programma LAB een carrièrepad voor Buurtsportcoaches ontwikkeld. Met als doel de kwaliteit, professionaliteit en vakbekwaamheid van buurtsportcoaches te bevorderen. Het gebruik van het carrièrepad levert een bijdrage aan het creëren van een eerlijk speelveld en goed werkgeverschap, het vergroot de mobiliteit en creëert een betere aansluiting tussen opleiding/onderwijs en praktijk.

Als leidinggevende heb jij een belangrijke rol in het toepassen van het carrièrepad. Om jou hierin te ondersteunen biedt programma LAB een ontwikkelprogramma aan. Dit programma is gericht op de vraag hoe je ontwikkelgericht en effectief (aan de hand van het carrièrepad) in gesprek gaat met buurtsportcoaches.

Opzet Ontwikkelprogramma
In het ontwikkelprogramma ligt de focus op het gebruik van het carrièrepad in de praktijk en met name op hoe werkgevers en/of leidinggevenden met buurtsportcoaches in gesprek kunnen gaan over hun ontwikkeling. In het ontwikkeltraject komen relevante onderwerpen naar voren die behulpzaam zijn bij het ondersteunen van buurtsportcoaches in hun ontwikkeling, waarin een koppeling wordt gemaakt met het gebruik van het carrièrepad en de rol/context waarin buursportcoaches werkzaam zijn.

Het ontwikkelprogramma bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Kennisclips – korte video’s over relevante thema’s met betrekking tot leren, coaching en feedback in relatie tot het carrièrepad. De kennisclips zijn tijd- en plaats onafhankelijk te bekijken en als naslagwerk te gebruiken!
  • Vaardigheidstraining – tijdens een dagdeel krijg je theoretische onderbouwing en praktische tips om effectief met buurtsportcoaches in gesprek te gaan over hun ontwikkeling. We gaan aan de slag met het voeren van (lastige) ontwikkelgesprekken onder begeleiding van professionele adviseurs. Het echte leren start in de praktijk, wat je samen gaat doen met jouw buddy uit de groep!
  • Terugkommoment – tijdens een dagdeel kom je met alle deelnemers van de vaardigheidstraining bij elkaar om te reflecteren op het geleerde en ervaringen uit te wisselen over de toepassing in de praktijk.
  • Gesprekswijzer – ter ondersteuning van het ontwikkelprogramma wordt een Gesprekswijzer ontwikkeld. Dit is een praktische leidraad die helpt bij het voorbereiden en voeren van ontwikkelgesprekken met buurtsportcoaches.

Kijk hier voor een uitgebreide beschrijving/opzet

Er zijn 3 mogelijkheden om deel te nemen:

– 10 mei 2022 van 09.00-13.00 uur
– 13 mei 2022 van 09.00-13.00 uur
– 25 mei 2022 van 13.00-17.00 uur

Er is ruimte voor maximaal 36 deelnemers (12 deelnemers per groep).Voor alle groepen geldt:

Een terugkomsessie op 29 juni 2022 van 09.00 tot 13.00 uur. De bijeenkomsten zijn fysiek en zullen plaatsvinden in het midden van het land.

Buurt Sport Coach, Sport en Bewegen in de Buurt

Tijdsduur

13.00-17.00 uur: