Landelijke Academie Buurtsportcoaches (Verdiepende online sessies voor werkgevers) 2022 Online

Kennisevent

Online

Beleidsmedewerkers

Bestuurders

Over deze Kennisevent

In februari 2021 hebben we het carrièrepad voor de buurtsportcoaches gelanceerd. Dit is een raamwerk met 4 generieke functiebeschrijvingen voor de buurtsportcoach en 2 profielen voor leidinggevenden van buurtsportcoaches. Omdat het een nieuw carrièrepad vormt, bieden we verschillende vormen van ondersteuning.

We organiseren 3 verdiepende onlinesessies voor werkgevers (leidinggevenden, HRM-professionals) over de praktische toepassing van het carrièrepad. Dat is feitelijk een verdieping op de leeswijzer en hoe je in zijn algemeenheid te werk gaat bij o.a. het koppelen van functiebeschrijvingen aan het carrièrepad. Deze gratis sessies staan gepland op 4, 6 en 14 april, inschrijven kan hier. De opbrengst ervan leggen we vast in een podcast en is daarna beschikbaar.

Overige vormen van ondersteuning rondom het carrièrepad:

  • Op de website zijn o.a. een introductiefilmpje, het raamwerk, de functiebeschrijvingen, een presentatie en een leeswijzer opgenomen.
  • Voor het koppelen en/of laten waarderen van organisatie specifieke profielen of functiebeschrijvingen die binnen een andere cao dan de cao Sport vallen, hebben we twee organisaties geselecteerd die hierin (betaalde) ondersteuning kunnen bieden nl. Human Capital Group en Berenschot. Afhankelijk van de vraag (moet er bijvoorbeeld nog een profiel opgesteld worden) bedragen de kosten per functiebeschrijving 325 tot 1000 euro. Bij interesse kan rechtstreeks met deze partijen contact worden opgenomen: Human Capital Group: Wilma van Vuuren (wvanvuuren@humancapitalgroup.nl, tel nr. +31611002704) en Berenschot: Yvette te Brake (y.tebrake@berenschot.nl, tel nr. +31625722580)
  • Voor leidinggevenden die het carrièrepad willen inzetten bij de ontwikkeling van hun buurtsportcoaches en hoe zij hierover effectief het gesprek aan kunnen gaan, heeft Berenschot, in samenspraak met een klankbordgroep van werkgevers, een ontwikkeltraject opgesteld. Centraal staan het gebruik van het carrièrepad in relatie tot thema’s als leren en ontwikkelen, feedback, coaching en gespreksvoering over ontwikkeling. Het traject bestaat uit het volgen van 6 online kennismodules, een vaardigheidstraining van een halve dag op 10, 13 of 25 mei en een terugkomsessie van een halve dag op 29 juni 2022. Meer informatie hierover volgt binnenkort.

Buurt Sport Coach, Sport en Bewegen in de Buurt

Tijdsduur

14.00 uur : vervolgsessies zijn op 6 en 14 april.