Lerende Netwerken 2022 (Noord-Brabant)

Regionale bijeenkomst

Noord-Brabant

Beleidsmedewerkers

Combinatiefunctionarissen

buurtsportcoach

Over deze Regionale bijeenkomst

Het is inmiddels een begrip en ‘must go’: de Lerende Netwerken voor buurtsportcoaches, cultuurcoaches, hun opdrachtgevers en alle andere betrokkenen van de Brede Regeling Combinatiefuncties (www.sportindebuurt.nl). Ook dit jaar weer bij jou in de buurt!

In het jaar 2009 zijn we begonnen met de eerste Lerende Netwerken, toen combinatiefunctionarissen startten met hun opdracht om de sectoren sport, cultuur en onderwijs meer aan elkaar te verbinden. Zij lieten (in eerste instantie) de jeugd kennis maken met hoe leuk en prettig cultuur, sporten en bewegen is.

Lerende Netwerken 2022: wanneer en waar?
Dit jaar combineren we dit met het avondprogramma van de Sportakkoorden Festivals. Deze festivals, onder de noemer “Lang leve het Sportakkoord!”, zijn bedoeld voor iedereen die heeft meegeholpen aan het mooie resultaat: in nagenoeg alle gemeenten is een lokaal Sportakkoord afgesloten. Voor het festival dien je je apart aan te melden via Mijn VSG. Met de Lerende Netwerken bieden we, gekoppeld aan de Festivals, een afwisselend en interessant middagprogramma. in Noord-Brabant zal dit plaats vinden op 11 juli in Schijndel.

Opzet middagprogramma
Globaal is het programma als volgt. Er zijn twee rondes, twee themasessies per ronde, en een plenaire presentatie met het ministerie van VWS over de toekomst van de BRC (de bestuurlijke afspraken lopen eind 2022 af). Onderwerpen van de themasessies kunnen verschillen per provincie; houd hiervoor de website in de gaten! Een tipje van de sluier: bewegend leren, hoe werkt die gemeente nou, gedragsverandering – omgaan met weerstand, sporten en bewegen met vluchtelingen en veilig sportklimaat.

Programma In het kort
13.30 – 14.00 uur Inloop
14.00 – 15.15 uur Ronde 1
15.15 – 15.30 uur Pauze
15.30 – 16.45 uur Ronde 2
16.45 – 17.15 uur Plenair programma
(daarna optioneel buffet)
*Onder voorbehoud van wijziging, kan per provincie enigszins aangepast worden

Inschrijven
Je kan je inschrijven voor de Lerende Netwerken BRC via het inschrijfformulier. Aan je deelname zijn geen kosten verbonden. Na aanmelding ontvang je ongeveer een week voor de bijeenkomst het programma en een routebeschrijving. Op de dag zelf kies je bij welke themasessies je wilt aansluiten.

Buurt Sport Coach, Sport en Bewegen in de Buurt