Regionale online bijeenkomsten Brede Regeling Combinatiefuncties

Regionale bijeenkomst

Online

Noord-Brabant

buurtsportcoach

Consulenten aangepast sporten

Beleidsmedewerkers

Bestuurders

Over deze Regionale bijeenkomst

Helaas lukte het niet om elkaar eind 2021 op een inspirerende en uitdagende locatie te ontmoeten. Gezien de huidige Corona ontwikkelingen kiezen we ervoor om in het begin van het 2022 een online versies te organiseren voor de bijeenkomsten  die helaas niet door konden gaan.

Doel
Het plenaire deel houden we kort; in onze bijeenkomsten van het voorjaar hebben we namelijk al veel informatie met jullie gedeeld. Daardoor blijft er meer tijd over om met elkaar aan de slag te gaan. In twee rondes worden themasessies aangeboden die aansluiten op de lokale behoefte. De nadruk van deze bijeenkomsten ligt op ontmoeten, interactie, netwerken en het uitwisselen van kennis door actief met elkaar aan de slag te gaan.

Noord-Brabant
In overleg met SSNB is besloten dat het Lerend Netwerk BRC Noord-Brabant onderdeel zal uitmaken van het jaarlijks kennisevent Fontys SHARE – Een leven lang bewegen. Ons Lerend Netwerk BRC is onder het kennisthema ‘Ontwikkelingen werkveld’ toegevoegd, waarbinnen we drie workshops verzorgen. Je mag naar wens ook nog andere workshops volgen, die op het kennisevent worden aangeboden. Voor deelname aan het Lerend Netwerk BRC Noord-Brabant vragen we je gebruik te maken van de inschrijflink van Fontys Sporthogeschool (via Eventbrite).