Sport en recht

Cursus

Noord-Brabant

sportaanbieders

buurtsportcoach

Beleidsmedewerkers

Afgestudeerde Sportkunde

Over deze Cursus

Doe in één cursusdag ‘Sport en Recht’ kennis en inzichten op die jou gaan helpen om een juiste inschatting te maken en juridische gevolgen te voorkomen.

 

De maatschappelijke en financiële belangen in de sport zijn de laatste decennia groter geworden. Daarnaast is sprake van een toegenomen juridisering van onze samenleving die ook de sport raakt. Denk bijvoorbeeld aan het arbeidsrecht, het verenigingsrecht, aansprakelijkheid, maar ook de bescherming van intellectueel eigendom, zoals portretrecht, auteurs- en merkenrecht, enz. En niet te vergeten de regelingen met normering op het gebied van goed sportbestuur, doping, matchfixing en ga zo maar door. De hedendaagse sportprofessional heeft daarmee te maken. Hij wordt geconfronteerd met vernielingen op de sportaccommodatie, die leiden tot een juridische procedure, of wordt erop aangesproken als hij het portret van een bekende sporter voor commerciële doeleinden gebruikt. Of hij is te laat met het afleggen van rekening en verantwoording over een boekjaar, waarvoor wettelijk een deadline bestaat. De cursus Sport en recht beoogt inzicht en overzicht te bieden in de verschillende rechtsgebieden. Door de verdieping van een reeks onderwerpen, wordt dit vakgebied gedegen ingeleid.

 

Tijdsduur

9.30 - 17.00 uur : (studiebelasting is 7 lesuren en 2 zelfstudie uren)