Training procesbegeleiding binnen het verenigingsleven

Training

Zeeland

Noord-Brabant

Limburg

buurtsportcoach

CF

Combinatiefunctionarissen

Verenigingsondersteuners

verenigingsondersteuner

clubondersteuners

Sportprofessionals

Over deze Training

Zeeland zoekt (toekomstige) professionals die willen bijdragen aan het versterken van de (Zeeuwse) sportverenigingen. Met als doel een impuls te geven aan de transitie naar een duurzame verenigingsinfrastructuur.

Voor het duurzaam ondersteunen van verenigingen is het belang een proces op gang te brengen waarbij het organiserend- en probleemoplossend vermogen van de vereniging wordt versterkt. Dit doe je door een proces van betrokkenheid en reflectie te realiseren met de leden van de organisatie. Dit vraagt echter, naast het geven van adviezen, een bijzondere vorm van ondersteuning. We noemen dit procesbegeleiding, deze procesbegeleiding gaat over het invullen van een begeleidende neutrale rol, waarbij samen in co-creatie, de uitdagingen aangepakt worden, maar tevens geleerd wordt om het vervolgens zelf te kunnen.

Het begeleiden van een vereniging is een vak op zich. Daar waar vroeger een meer projectmatige aanpak werd gekozen in een redelijk stabiele sportwereld, is nu een proces aanpak opportuun. Dit proces kenmerkt zich door een voortdurende dialoog met diverse stakeholders die gezamenlijk en in co-creatie de verandering vormgeven. Procesbegeleiding is ook niet standaard, er is geen blauwdruk, hooguit een rode draad waarlangs processen lopen.

Bij de training procesbegeleiding nemen we de deelnemers mee door een procesmatige aanpak en begeleiding (articulatie, verdiepen, verbeelden, vormgeven en verwezenlijken). Deze fases en stadia worden nader belicht en toegelicht en ook vertaald naar een concrete aanpak. Ook worden de persoonlijke vaardigheden besproken en ontwikkeld. De deelnemers passen deze aanpak toe op een organisatie uit de eigen werkpraktijk en ontwikkelen meer en meer kennis en vaardigheden om procesbegeleiding te kunnen toepassen. Deze begeleiding gaat niet alleen over sportverenigingen, maar gaat ook over zelforganisaties, commercieel aanbod en andere sportorganisatie vormen.

Onderwerpen tijdens de training

  • Eigen gedragsstijl (DISC)
  • Onderscheid expert, adviseur, projectleider en procesbegeleider
  • Socratische gesprekvoering Verdiepen (waarvandaan komen we en waar staan we nu?)
  • Verwoorden = Vraagarticulatie (de vraag achter de vraag)
  • Verbeelden (waar willen we naar toe?)
  • Vormgeven (hoe gaan we daar komen?)
  • Verwezenlijken (doen, reflecteren en leren)

Werkvormen

Tijdens de training worden de deelnemers uitgenodigd zich open te stellen voor nieuwe inzichten, zichzelf te ontwikkelen maar ook soft skills aan te scherpen. In een afwisselend programma met theorie, rollen spelen en dialoog worden de deelnemers optimaal in hun eigen “denk en doe stand” gezet.

Begeleider

Begeleider van de training is Hans van Egdom. Hij heeft lange ervaring in procesbegeleiding en het veranderen van organisaties zowel binnen als buiten de sport.

Datum: 13 mei 2024

Locatie: SportZeeland, ’s-Heer Elsdorpweg 12, Goes

Tijdstip: 9.00 uur – 16.30 uur

Kosten exclusief btw:

  • €200,- per deelnemer of een gereduceerd tarief van €125.-  indien u daadwerkelijk beschikbaar bent voor Zeeuwse sportverenigingstrajecten. Het gereduceerd tarief wordt mede mogelijk gemaakt door het Zeeuws Sportakkoord.
    (met uitzicht op werk)

Beschikbare plaatsen: maximaal 12

Aanmelden kan tot 8 mei 2024 via g.schram@sportzeeland.nl

Na de training is het ook mogelijk om aan te sluiten bij het Sport Professionals Netwerk (SPN). Dit is een initiatief van elf sportbonden in samenwerking met NOC*NSF en wordt inmiddels ondersteund door meerdere bonden, gemeenten, VSG, SK12 en NLActief. Meer informatie over het Sport Professional Netwerk? https://www.sportprofessionalsnetwerk.nl/