Training werken in Netwerken

Cursus

Zeeland

buurtsportcoach

Over deze Cursus

Werken in Netwerken

De rol van de buurtsportcoach in een veranderend speelveld

Waarom deze training?
De training richt zich op de rol van de buurtsportcoach in een veranderend speelveld. Samenwerking (vaak ook gepaard gaande me cofinanciering) tussen en over domeinen heen wordt steeds belangrijker. De buurtsportcoach is daarom steeds vaker werkzaam in een netwerk met diverse organisaties die van elkaar verschillen maar elkaar ook nodig hebben om tot resultaten komen. Hierdoor neemt het belang van goede procesvaardigheden, die je helpen je netwerk(en) optimaal te benutten, alsmaar toe.

Wat leer je in deze training?
We helpen je vaardiger te worden om:

  • Netwerksamenwerking vorm te geven met inzicht in ieders bijdrage, rol en belang
  • Een infrastructuur te bouwen met een samenwerkingsvorm die zichzelf overeind houdt;
  • Een netwerk te bouwen en onderhouden waarin geld/cofinanciering van belang zijn;
  • Bewust je eigen rol in te brengen en niet alleen komt brengen maar ook mag halen;
  • In staat te zijn een proces zo in te richten, dat je oog hebt voor wat er in de verschillende stappen nodig is en met wie je wat gaat doen;
  • Te leren omgaan met belangtegenstellingen en het herstellen van een verstoorde samenwerkingsrelatie in jouw netwerk.

Gedurende de dag krijg je deze tools aangereikt in de vorm van een korte uitleg van de theorie en gaan we oefenen met een casus uit de praktijk. Je eigen werkpraktijk staat dus centraal, evenals het leren van en met elkaar.

Denk je alvast na over een vraagstuk in je eigen netwerk?
Welke uitdaging kom je bijvoorbeeld tegen of waar schuurt het? Welk vraagstuk vraagt onevenredig veel aandacht van jou? Dit kan gaan over je eigen rol of een samenwerkingsvraagstuk van de hele groep.

Voor wie is deze training?
De training wordt aangeboden door Ludus Zuid. De training is gebaseerd op een bewezen aanpak maar in samenspraak met een klankbordgroep (vertegenwoordiging uit het werkveld) op maat ontwikkeld voor buurtsportcoaches met profiel C en D en leidinggevenden A en B. Omdat het dus om een nieuw format gaat zijn er dit keer BEPERKT kosten aan verbonden.

Er is ruimte voor maximaal 12 deelnemers

Graag zien we je op 20 juni as. van 9.30-16.30 uur bij SportZeeland, aan de ’s Heer Elsdorpweg 12.

Tijdsduur

9:30 - 17:00 uur

Locatie

SportZeeland

's-Heer Elsdorpweg 12, 4461 WK
Goes