Verhoog de sportparticipatie van mensen die zich psychisch kwetsbaar voelen

E-Learning

Online

buurtsportcoach

Beleidsmedewerkers

Combinatiefunctionarissen

Bestuurders

Over deze E-Learning

Ruim 40% van de Nederlanders krijgt ooit in zijn/haar leven te maken met een psychische aandoening. Sport en bewegen kan helpen om weer aansluiting te vinden in de maatschappij en om je weer betrokken te voelen. Om passend aanbod te organiseren voor deze doelgroep, is het belangrijk dat je de drempels en drijfveren kent en daarop inspeelt. Samenwerking met het professionele veld en luisteren naar de wensen en behoeften van de doelgroep zelf spelen daarin een belangrijke rol! Tijdens dit webinar gaan we in gesprek met verschillende professionals.

Tijdsduur

09.30 tot 11.00 uur