Workshop inclusief sporten & bewegen

Workshop

Noord-Brabant

buurtsportcoach

Combinatiefunctionarissen

Sportprofessionals

Over deze Workshop

Workshop inclusief sporten en bewegen voor buurtsportcoaches

Binnen het programma Landelijke Academie Buurtsportcoaches (LAB), bieden de regionale academies scholingen, trainingen e.d. voor buurtsportcoaches aan. We richten ons daarbij primair op de behoefte van de buurtsportcoach, maar daarnaast natuurlijk ook op de doelgroep waarmee gewerkt wordt. Uit eerdere behoeftepeilingen blijkt, dat een groot deel van de buurtsportcoaches zich de vraag stelt “waar staat inclusief sporten en bewegen eigenlijk precies voor?”. Ook zien we in diverse gemeenten dat het thema inclusie binnen het team buurtsportcoaches en/of de gemeenten nog onvoldoende aandacht lijkt te krijgen. Het blijkt gebruikelijk dat dit thema wordt ‘’verward’’ met het sub thema aangepast sporten. Zelfs hier is, met name in middel en kleinere gemeenten, veelal maar enkele FTe (2-8 uur p/w) voor beschikbaar gesteld. Daartoe is een workshop ontwikkeld die voorziet in bewustwording, kennis en urgentie.

Doel van de workshop

Het doel van deze workshop is de deelnemers bewust na te laten denken en het gesprek te laten voeren over inclusie en diversiteit in de sport. De workshop laat de deelnemers reflecteren op hun eigen denkwijze, doen en laten. Inhoud van de workshop:

  • Actief kennismaken
  • Tool – gesprekskaarten
  • Wat is inclusie en diversiteit en waarom zou je?
  • Hoe inclusief denk, werk en ben je zelf?

We zorgen dat…

  1. Je kennis maakt met de basisprincipes van inclusie = kennis en bewustwording.
  2. Je beseft dat inclusie niet vanzelf gaat maar wel vanzelfsprekend zou moeten zijn.
  3. Je ‘aangezet’ wordt zodat je werk gaat maken van je persoonlijke ontwikkeling m.b.t. inclusie.

Belangrijk: Wat niet wordt meegenomen

Er blijkt ook nog altijd behoefte in kennis en inspiratie over specifieke doorgroepen en/of thematieken. Het is belangrijk om te beseffen dat deze workshop hier juist NIET in voorziet. Deze workshop gaat in essentie over de basisgedachte van inclusie en diversiteit in de sport. De onderstroom, zoals terminologie, bewustzijn, zelfreflectie op patronen, aannames en de vertaling hiervan naar de dagelijkse praktijk. Wel nemen we in deze workshop een overzicht van bestaande scholingen en trainingen op die wellicht tegemoetkomt aan de wens zich te verdiepen in specifieke doelgroepen en thematieken en/of de lacune laat zien in het huidige aanbod.

Datum, tijd & locatie: dinsdag 5 november 2024 | 13:00-16:30 uur | Omgeving Tilburg

Kosten: €150,00

aanmeldformulier

Tijdsduur

3-4 uur

Locatie

Omgeving Tilburg

,
Omgeving Tilburg

Aanmeld formulier

    Deze site is beveiligd door reCAPTCHA. De Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing.